Hulpverlenende Gemeentes

(Gemeentes BINNE droogte geteisterde gebiede wat HULP kan verleen)

Hierdie is die NG gemeentes in Droogte geteisterde areas wat hulself verbind om noodleniging te doen. Indien jou gemeente noodleniging wil doen, maar jul naam is nie op die lys nie kontak ons asseblief. Ons wil graag julle naam en kontakbesonderhede hier plaas sodat ons julle kan ondersteun in jul noodleniging behoeftes.

Pick ‘n Pay het aangebied dat ons bederfbare produkte by hul korporatiewe winkels kan benut om te gebruik in kospakkies vir noodlydendes onder die droogte. Die volgende voorwaardes sal egter geld.

Foodbank SA het die konsessie vir die verspreiding van die kos van Pick ‘n Pay. Organisasies soos die NG kerk kan egter by hulle aansoek doen om ook plaaslik ‘n verspreider of begunstigde te word. Kyk gerus op hul webtuiste http://www.foodbanksa.org/. Indien onseker, epos vir Andy by Foodbank by andy@foodbanksa.org  of skakel hom by  082 347 4549.

Gemeentes:

NG Kerk Senekal
NG Moedergemeente Vryheid
NG Kerk Vryheid Klipkerk
NG Kerk Melmoth
NG Kerk Britstown
NG Kerk Greytown
URC Mtubatuba
NG Kerk Kameeldrif
NG Kerk Brits
NG Kerk Wesselbron-Noord
Agri Sa Wes-Transvaal
NG Kerk Merweville
NG Kerk Strydenburg
NG Kerk Brandfort
NG Kerk Bultfontein-Oos
NG Kerk Dealesville
NG Kerk Bultfontein Moedergemeente
NG Kerk Kroonstad-Noord
NG Kerk Melmoth in samewerking met VGK Nkandla
NG Kerk Smithsfield