Voorstelle en idees: Blitsopname in die Vrystaat

‘n Blitsopname oor droogtehulp in die Vrystaat is in die week van 8 – 12 Februarie onder die 157 gemeentes van die NG Kerk aldaar gedoen. Ds Gideon Lamprecht (NG Gemeente Ladybrand-Noord) skryf die volgende in die uitvoerige verslag wat hy saamgestel het…

Hoe bring ‘n mens die emosies wat jy ervaar onder woorde wanneer jy luister na gelowiges in gemeentes wat gebuk gaan onder een van die ergste droogtes in menseheugenis? Hoe verwoord ‘n mens die eksistensiële angs van mens, plant en dier as hulle nie water het om van te lewe nie? Maar ook, hoe bring jy jou gevoelens onder woorde as jy sien en hoor en lees van medegelowiges wat met die liefde van Christus in hulle uitreik na hul naaste in nood?

Baie NG gemeentes se lidmate was en is betrokke by die praktiese verspreiding van water in verskillende formate na dorpe wat ‘n waternood ondervind het. Die hulp het van oraloor gekom – uit stadsgemeentes asook groter én kleiner plattelandse gemeentes. ‘n Paar gemeentes het ook watertenks opgesit op hul kerkterrein vir die gemeenskap waarin hulle is. Boere (wat lidmate is van die NG Kerk) het van hul plase af water aangery aan na dorpe se ouetehuise. Baie gemeentes verskaf ook vanuit hul Diens van Barmhartigheid-bediening voedselhulp aan behoeftige mense wat weens die droogte aan die toeneem is. Nog ander gemeentes neem skenk bydraes t.b.v. die NG Droogterampfonds. Benewens weeklikse eredienste (prediking, voorbidding) bied baie dominees en gemeentes ook emosionele en geestelike ondersteuning via die verskillende sosiale media. Baie boere wat lidmate is van die NG Kerk help mekaar en ánder landbouers met veevoer via die boereverenigingstrukture in elke gemeenskap.

Die groot behoefte / nood is: reën! water!… sodat mens, plant en dier kan leef en óórleef. In die meeste plattelandse dorpe bestaan daar ‘n goeie en noue samewerking tussen die NG Kerk en landbouorganisasies / boereverenigings. Daarom is ‘n verdere behoefte dat die kerk op sinodale vlak deur sy skakeling met en getuienis teenoor die regering, in samewerking en ondersteunend tot die georganiseerde landbou, versoeke moet rig tot droogtehulp.

Daar is in baie gemeenskappe ook ‘n goed gevestigde netwerk van welsynsorganisasies wat saam werk om op grondvlak hulp te verleen en waarin die NG Kerk in baie gevalle ‘n prominente en leidende rol speel. Daar moet doelbewus gefokus word op ‘n netwerk / vennootskap met ander gemeentes, kerke, denominasies, sakebesighede, boereverenigings, kerklike barmhartigheidsdienste, welsynsorganisasies en liefdadigheidsorganisasies. Daarin kan NG leraars ‘n groot rol speel.

Dit blyk ongetwyfeld dat NG predikante dit as hul roeping beskou om in hierdie droogtetyd hul lidmate en gemeenskappe by te staan deur gereelde pastorale besoeke te doen, geestelike versorging en morele ondersteuning te bied, lidmate se bemoedig, voorbidding te doen, en gefokusde aandag aan God se voorsienigheid te gee in hul prediking tydens gewone en spesiale eredienste. Ook die pastorale ondersteuning van predikante in droogtegeteisterde gebiede is van kardinale belang omdat die droogte en die geestelike effek daarvan op lidmate dominees emosioneel (kan) dreineer.

Gemeentes is gewillig om te help sou hulle weet waar daar nood is in gemeentes wat swaarkry. Gebed om die leiding van God se Gees, geloofsonderskeiding, wysheid, volharding, kalm en nugtere denke, realistiese verwagtinge asook pro-aktiewe optrede is kernwoorde en -dade in tye van eksistensiële nood.

Laai die volledige verslag hier af…

‘n Aangrypende verhaal uit Winburg…