Getuienis – Gebed om reën

Bertus is ’n boer te Griekwastad – en ’n jarelange vriend sedert my dienstyd van 34 jaar gelede aldaar.  Hoewel hy destyds sy lidmaatskap oorgedra het na die A. P. Kerk, het ons deurentyd kontak behou.  Hy word gereeld gevra om preekbeurte in die omliggende A. P. Gemeentes waar te neem.

Kort voor Kersfees 2016 het hy my gebel en navraag gedoen oor die moontlikheid van ‘n landwye biddag vir reën. Die gedagte is geopper dat die saak deur ’n plaaslike gemeente hanteer moet word.

Twee dae voor Kersdag het drie vriende uit vorige gemeentes my gebel en vertel van uiterste droogte in onder meer Koës, Postmasburg en Griekwastad.

Ek is gevra om op Kersdag die diens in die De La Bat gemeente vir Dowes waar te neem.  Voor die diens is ek ingelig dat ’n doofstom dame, tannie Helena Pretorius, ’n gebed om reën, geskryf deur haar doofstom man; Bennie, tydens die diens sou voordra.  Ek het die gebed so treffend gevind dat ek haar versoek het om dit tydens my diens op Nuwejaarsdag  by La Belle gemeente, voor te dra.

In die boodskap is daarop gewys dat Johannes in sy evangelie nie ’n Kersgebeure verhaal het nie – maar dat dit lyk of hy  haastig was om by  Jesus  se bediening  uit te kom.  In Joh. 2 vertel hy van die “Bruilof te Kana”  waar Jesus se moeder, Maria, Hom  betrek  het met: “Hulle het nie meer wyn nie.”  waarop Hy reageer het met: “Waarom  sê  u dit vir My?  My  tyd het nog nie gekom nie.”  Ons kan die afleiding maak dat Jesus se “tyd” sy tyd aan die kruis was: waar Hy 3 jaar later vir elke wonderwerk sou betaal!

Maria het nie haar Seun se antwoord aanvaar nie en gereageer met haar boodskap aan die kelners:  “Wat Hy ook al vir julle sê, moet julle doen.”  Die wonder van die 600 liter wyn was die gevolg van haar geloof!  Ek het geglo dat die doofstom Helena, soos Maria, voor Jesus gaan staan het met die versoek dat Hy iets moet doen aan ons landwye leë waterkanne.

Die afloop

  • Ses uur na die kerkdiens het die eerste lidmaat van Griekwastad gebel om te sê dat hy pas 22mm reën gehad het. Hy was totaal onbewus van ons
  • Dinsdagoggend het Bertus, wat gevra het vir landwye voorbidding, ’n e-pos gestuur om te sê van die 50mm en 39mm wat op sy gronde geval het.  Hy het genoem dat hy oorweldig is deur die reaksie van ons Here!
  • Woensdagoggend laat weet Deon: “Tasmania staan al op 36mm vir die week.”
  • Donderdagoggend vervolg hy met: “Dit sous. Reën al van vanoggend vroeg af.”

        Vriend Petrus bel later om te sê dat hulle reeds meer as 66mm ontvang het.

  • Donderdagmiddag nog ‘n sms: “124mm sedert Sondag!  Eer aan ons God!”

Ek glo met my hele hart dat ons Here die doofstom tannie Helena en oom Bennie gebruik het om rigting aan die hele proses te gee.  Ria Behm het as tolk reg van die begin af ’n baie belangrike deel van hierdie aksie gevorm.  Ek moet bely dat  hierdie Kers- en Nuwejaarsbelewing ’n absolute hoogtepunt in my 45 jaar in die bediening is.

Ek glo ook dat ons Here van my verwag om ’n weg te vind om sy reaksie op die gebed van sy doof-stom kinders landwyd met sy “dors kinders”  te deel!  Ek sal graag wil sien dat die gebed van tannie Helena en oom Bennie landwyd versprei word.  Ons beplan om Sondag die 15de Januarie om 08:30 ‘n dankseggingsdiens te La Belle (Herta Louwstraat 29, Loumar, Bellville) waar te neem – waar tannie Helena weer haar gebed sal voordra.

Laai die gebed hier af.

Oom Bennie het versoek dat dankbare lidmate ’n bydrae tot die rekening van die De La Bat gemeente vir Dowes kan maak ten einde die voortbestaan van die gemeente te verseker.

Ons bly bid dat ons Here hierdie aksies verder ryklik sal seën.

Ds Gerrit Steyn
(Emeritus)

09.01.2017

(Hierdie artikel is met verlof oorgeneem vanaf kaapkerk.co.za/getuienis-gebed-om-reen/)

reen-gebed