Die NG Kerk

Die NG Kerk is 350 jaar oud en bestaan uit sowat 1200 gemeentes landwyd. Die NG kerk is sterk verbind daartoe om as navolgers van Jesus Christus ‘n verskil te maak in die gemeenskappe waarin hulle leef en werksaam is. ¬†Die kerk is goed georganiseerd in 10 verskillende NG Sinodes wat redelik onafhanklik van mekaar funksioneer.