NG Droogtehulpfonds: Bekendstelling

Die NG Droogtehulpfonds is ‘n projek wat deur die Moderatuur van die Algemene Sinode bevorder word nadat dit ontstaan het uit die aksies van Suid Kaapse gemeentes soos Hartenbos en Riversdal Wes. Die NG Droogtehulpfonds beoog om R2 miljoen in te samel vir Droogtehulp. Die werk word in noue samewerking met Agri-SA gedoen, maar ook met alle ander vennote wat saam met die kerk wil werk. Gemeentes in droogte geteisterde gebiede word versoek om hand op te steek om noodleniging werk te doen. Ander gemeentes sal bydraes soos nodig maak om die gemeentes in staat te stel.

Powerpoint-aanbieding vir gebruik in gemeentes (Regs-kliek en Save)

Brief van Gustav Claassen, Algemene Sekretaris, Algemene Sinode NG Kerk (Regs-kliek en Save)

Sinodes: Kom Ons Help

Die NG Droogtehulp projek het al mooi momentum gekry op Algemene Sinodale vlak, in die Sinode van die Wes en Suidkaap en sekere sekere plaaslike gebiede. Wat nog gemis word is die die dryfkrag, passie, koordinering en momentum van ons streeksinodes. Daarmee saam wil ons die streeksinodes aanmoedig om met hulle kerklike maatskaplike diensorganasies in die sinodale gebied in die opsig saam te werk.

Maar sinodes kan maklik vra : Gee vir ons ‘n model en ons doen dit. Hier is ‘n model:

Die Sinode van KZN en hulle kerklike maatskaplike diensorganisasie, KZN CMD, het ‘n Strategiese Plan opgestel om die Droogtehulp projek in KZN te bedryf. KZN daag al die ander sinodes uit om dieselfde en nog meer te doen. Gesamentlik gaan ons ‘n baie groter impak he. Moet nou nie dat hierdie klein sinodetjie julle ore aansit nie!

Hier is KZN se Strategiese Droogtehulp Plan :

BEGINSELS

 • In hierdie projek is ons in Christus en onder Sy leiding saam op pad na die wereld in nood.
 • Hierdie projek staan bekend as die KZN Droogtehulp projek.
 • Die projek sal as ‘n werkgroep van SBS (Sinodale Bediening Span) bedryf word en word ondersteun deur KZN CMD.
 • Op hierdie stadium sal hierdie projek aktief bly tot ten ministe met Pinkser hierdie jaar.
 • As NG Kerk in KZN vorm ons deel van die nasionale NG Kerk netwerk met die oog op hierdie doel en werk ons ook saam met ander relevante vennote.
 • Die nood in VGK en RCA geledere sal ook aandag ontvang.
 • Daar word gefokus op die nood op plase, dorpe en stede.
 • Hulp sal holisties verleen word, fisies, emosioneel en geestelik.
 • Hulp sal nie net verleen word nie, maar hulpverlening, soos skenkings, sal ook aangemoedig en gekoordineer word.
 • Fondse vanuit sinodale en ander bronne sal verantwoordelik aangewend word.
 • Die administrasie van die projek sal vanuit die Sinodale Kantoor gedoen word, deur iemand vir die doel aangewys.

KZN AKSIEPLAN

sinode-aksieplan