Aansoekvorm

LW: Slegs aansoeke van NG gemeentes sal oorweeg word. Indien u aansoek wil doen vir hulp, kontak asb. die plaaslike dominee sodat hy/sy of die kerkraad die aansoek kan indien.

Die voltooide vorm kan per epos aangestuur word na Isabella by omgee@kaapkerk.co.za

Aansoek-om-finansiele-hulp-vorm